चुनावका चर्चित

कर्णाली प्रदेश मा १० जिल्लाहरु छन ।

  • कुल जनसंख्या ४९,७९,९३७
  • कुल छेत्र ४९,७९,९३७
  • कुल निर्वाचन क्षेत्र ४९,७९,९३७

तथ्यांक स्रोत : निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभाग