तारक के.सी.

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
स्वतन्त्र
तारक के.सी.

अन्य उम्मेदवार