राम अधार महतो कोईरी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
स्वतन्त्र
राम अधार महतो कोईरी

अन्य उम्मेदवार