भद्रप्रसाद नेपाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
स्वतन्त्र
भद्रप्रसाद नेपाल