जिव कान्त काफले

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
स्वतन्त्र
जिव कान्त काफले

अन्य उम्मेदवार