निर्वाचन क्षेत्र : १ (१)

निर्वाचन क्षेत्र : १ (२)

 • ५,८७१
  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
 • बिनोदकुमार महतो
  स्वतन्त्र
  ४,६१३
  स्वतन्त्र
 • विष्णुबहादुर योन्जन
  स्वतन्त्र
  ४,६११
  स्वतन्त्र
 • बिक्रम साह तेली
  २,८४०
  जनमत पार्टी
 • प्रमोदकुमार महतो
  स्वतन्त्र
  २,४०५
  स्वतन्त्र
 • सुन्‍दर देवी चमार
  स्वतन्त्र
  १३७
  स्वतन्त्र
 • नागेन्‍द्र महतो
  स्वतन्त्र
  ६८
  स्वतन्त्र
 • देवन साह कानु
  स्वतन्त्र
  ६१
  स्वतन्त्र
 • नविनकुमार कुशवाहा
  स्वतन्त्र
  ४२
  स्वतन्त्र
 • राम बाबु महतो
  स्वतन्त्र
  ३५
  स्वतन्त्र
 • रामवृक्ष सदा मुसहर
  स्वतन्त्र
  ३०
  स्वतन्त्र
 • दिलकुमारी शाह
  स्वतन्त्र
  २८
  स्वतन्त्र
 • सुदामाकुमारी महरा
  स्वतन्त्र
  २३
  स्वतन्त्र
 • सरोजकुमार सिंह
  स्वतन्त्र
  १५
  स्वतन्त्र
 • सन्‍तोरीया देवी दास
  स्वतन्त्र
  १४
  स्वतन्त्र
 • माधवकुमार मुक्‍तान
  स्वतन्त्र
  १४
  स्वतन्त्र
 • मनोजकुमार महतो
  स्वतन्त्र
  १३
  स्वतन्त्र
 • प्रमोद खडका
  स्वतन्त्र
  १३
  स्वतन्त्र
 • फेकु महरा चमार
  स्वतन्त्र
  ११
  स्वतन्त्र

निर्वाचन क्षेत्र : २ (१)

निर्वाचन क्षेत्र : २ (२)

निर्वाचन क्षेत्र : ३ (१)

निर्वाचन क्षेत्र : ३ (२)

निर्वाचन क्षेत्र : ४ (१)

निर्वाचन क्षेत्र : ४ (२)