बहुजन एकता पार्टी नेपाल


उम्मेदवारहरु

जिल्ला प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा
धनुषा
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
लक्ष्मी मण्डल खत्वे
-
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
भोगेन्द्र मिश्र -
राम सागर चमार -
महोत्तरी
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
-
दिलिप राम
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- सलाउद्दीन अंसारी
रामपती देवी शुभ नारायण महरा
रौतहट
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
-
-
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
बलराम पासवान -
राजेन्द्र महरा चमार सत्यनारायण महरा
सप्तरी
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
-
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
जयप्रसाद राम -
सर्लाही
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
-
मोहम्मद मनसरीफ अंसारी
राजकुमार पासवान
राजा राम पासवान
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
राम चन्‍द्र साह तेली शुशिला पासवान
- वीरेन्द्र राम
सोमन दुसाध अहिमन महरा चमार
शुवलाल राम कृष्णकुमार कुशवाहा
सिरहा
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
मनोज पासमान
-
-
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
भिखन सदाय वेचु साफी
- कृपाल तत्मा
विलेक्षणकुमार महरा राम शंकर महरा