उत्तरकुमार लामा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन
उत्तरकुमार लामा

अन्य उम्मेदवार