नन्दराज राई

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
स्वतन्त्र
नन्दराज राई

अन्य उम्मेदवार