पूर्णकमार लिम्बु (फेजुङ)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
स्वतन्त्र
पूर्णकमार लिम्बु (फेजुङ)

अन्य उम्मेदवार