रामकुमार काफ्ले

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल जनता पार्टी
रामकुमार काफ्ले

अन्य उम्मेदवार