हर्कबहादुर ठकुल्ला

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल)
ठेगाना :
डोल्पा
हर्कबहादुर ठकुल्ला

अन्य उम्मेदवार