मोक्टो तामाङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
स्वतन्त्र
मोक्टो तामाङ

अन्य उम्मेदवार