Nepal Communist Party Maxist (Puspalal)


Candidates

District Federal Parliament Provincial Assembly
Jhapa
Constituency Candidate
4 -
Candidate (A) Candidate (B)
- Tek Bahadur Adhikari
Terhathum
Constituency Candidate
1 Tanka Prasad Bhattarai
Candidate (A) Candidate (B)
- -
Sunsari
Constituency Candidate
2 Shovawati Kumar Chaudhary
Candidate (A) Candidate (B)
- -
Parsa
Constituency Candidate
1 Shankar Prasad Chaurasiya
Candidate (A) Candidate (B)
- -
Kathmandu
Constituency Candidate
5 Tik Maya Gurung
Candidate (A) Candidate (B)
- -
Sindhuli
Constituency Candidate
1 Hiranya Lal Shrestha
Candidate (A) Candidate (B)
- Jhanka Nath Dahal
Syangja
Constituency Candidate
2 Dolraj BK
Candidate (A) Candidate (B)
- -
Banke
Constituency Candidate
2 Khalu Prasad Tharu
3 Bir Bahadur Oli Chhetri
Candidate (A) Candidate (B)
- -
- -
Dolpa
Constituency Candidate
1 Harka Bahadur Thakulla
Candidate (A) Candidate (B)
Nanda Bahadur Rokaya -