सफलता बोगटी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
हाम्रो नेपाली पार्टी
सफलता बोगटी

अन्य उम्मेदवार