Nepal Sushashan Party Nepal


Candidates

District Federal Parliament Provincial Assembly
Parsa
Constituency Candidate
1 Ajay Kumar Rijal
3 Raj Kumar Yadav
4 -
Candidate (A) Candidate (B)
- Manaubar Hussain
Shiv Kumar Shah Gauri Shankar Teli
- Balram Tiwari
Bara
Constituency Candidate
1 -
Candidate (A) Candidate (B)
Damodar Panuhar -
Rauthat
Constituency Candidate
1 Ranjit Kumar Patel
3 -
Candidate (A) Candidate (B)
Manita Kumari -
Binod Chaudhary Rajkishor Raye Yadav
Kathmandu
Constituency Candidate
1 Ramesh Prasad Kharel
Candidate (A) Candidate (B)
Samrat Sapkota Anjana Shahi
Chitwan
Constituency Candidate
1 Govinda Prasad Rijal
2 -
Candidate (A) Candidate (B)
Usha Giri Amrit Kharel
Ram Sharn Tripathi Kedar Raj Panta
Lalitpur
Constituency Candidate
2 Jaya Bahadur Khatri
Candidate (A) Candidate (B)
- -
Kaski
Constituency Candidate
2 -
Candidate (A) Candidate (B)
- Krishna Bhujel
Gorkha
Constituency Candidate
1 Min Kumar Shrestha
Candidate (A) Candidate (B)
- -
Parbat
Constituency Candidate
1 Bhagawati Paudel
Candidate (A) Candidate (B)
Yam Bahadur Chhetri -