राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी


उम्मेदवारहरु

जिल्ला प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा
रौतहट
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
-
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
श्रीराम साह -