नेपाली जनता दल


उम्मेदवारहरु

जिल्ला प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा
इलाम
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
रेशम वहादुर सुनार
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
पर्सा
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
रामासिस महतो कोइरी
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- सेमराज राउत अहिर
रौतहट
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
सुबोध चन्द्र शाह
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
सप्तरी
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
चन्द्रकुमारी देव
रामवावु रजक
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
- -
काठमाडौं
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
रेशम बहादुर सुनार
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -
रामेछाप
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार
बाबुराम तामाङग
उम्मेदवार (क) उम्मेदवार (ख)
- -