वाग्मती गाउँपालिका

अध्यक्ष
उपाध्यक्षवाग्मती गाउँपालिका

BagmatiGaunpalikaGodawariNagarpalikaMahankalGaunpalikaKonjyosomGaunpalikaMahalaxmiNagarpalikaLalitpurMahanagarpalika¯2021km
  • कुल जनसंख्या ११,१९६
  • वडा संख्या
  • मतदान केन्द्र १७
  • पुरुष मतदाता संख्या ६,३६८
  • महिला मतदाता संख्या ५,९६०
  • अन्य मतदाता संख्या-
  • कुल मतदाता संख्या ३१,६०२

वाग्मती गाउँपालिका ललितपुर जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कूल जनसंख्या ११,१९६ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या ३१,६०२ रहेको छ । जसमा ६,३६८ पुरुष र ५,९६० महिला रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा ७ वडा छन् ।