महाभारत गाउँपालिका

अध्यक्ष
उपाध्यक्षमहाभारत गाउँपालिका

RoshiGaunpalikaMahabharatGaunpalikaKhanikholaGaunpalikaPanautiNagarpalikaPanchkhalNagarpalikaBhumluGaunpalikaTemalGaunpalikaNamobuddhaNagarpalikaBethanchowkGaunpalikaChaurideuraliGaunpalikaMandandeupurNagarpalikaDhulikhelNagarpalikaBanepaNagarpalika¯3031.5km
  • कुल जनसंख्या १६,१४८
  • वडा संख्या
  • मतदान केन्द्र
  • पुरुष मतदाता संख्या ६,५४३
  • महिला मतदाता संख्या ५,८७७
  • अन्य मतदाता संख्या-
  • कुल मतदाता संख्या १२,४२०

महाभारत गाउँपालिका काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कूल जनसंख्या १६,१४८ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या १२,४२० रहेको छ । जसमा ६,५४३ पुरुष र ५,८७७ महिला रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा ८ वडा छन् ।