बेथानचोक गाउँपालिका

अध्यक्ष
उपाध्यक्षबेथानचोक गाउँपालिका

RoshiGaunpalikaMahabharatGaunpalikaKhanikholaGaunpalikaPanautiNagarpalikaPanchkhalNagarpalikaBhumluGaunpalikaTemalGaunpalikaNamobuddhaNagarpalikaBethanchowkGaunpalikaChaurideuraliGaunpalikaMandandeupurNagarpalikaDhulikhelNagarpalikaBanepaNagarpalika¯3031.5km
  • कुल जनसंख्या १४,९९६
  • वडा संख्या
  • मतदान केन्द्र
  • पुरुष मतदाता संख्या ७,२७६
  • महिला मतदाता संख्या ७,२७५
  • अन्य मतदाता संख्या-
  • कुल मतदाता संख्या १४,५५१

बेथानचोक गाउँपालिका काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कूल जनसंख्या १४,९९६ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या १४,५५१ रहेको छ । जसमा ७,२७६ पुरुष र ७,२७५ महिला रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा ६ वडा छन् ।