कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

प्रमुख
उपप्रमुखकागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

ShankharapurNagarpalikaGokarneshworNagarpalikaChandragiriNagarpalikaDakshinkaliNagarpalikaKathmanduMahanagarpalikaTarakeshworNagarpalikaNagarjunNagarpalikaKirtipurNagarpalikaBudhanilakanthaNagarpalikaTokhaNagarpalikaKageshworiManahoraNagarpalika¯2021km
  • कुल जनसंख्या १,३३,३२७
  • वडा संख्या १६
  • मतदान केन्द्र १३
  • पुरुष मतदाता संख्या १७,३६०
  • महिला मतदाता संख्या १८,१३३
  • अन्य मतदाता संख्या-
  • कुल मतदाता संख्या ३५,४९३

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काठमाडौं जिल्लामा पर्दछ । यस नगरपालिकामा कूल जनसंख्या १,३३,३२७ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या ३५,४९३ रहेको छ । जसमा १७,३६० पुरुष र १८,१३३ महिला रहेका छन् । यस नगरपालिकामा १६ वडा छन् ।