प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मत परिणामपार्टी मत
२३६७०२८
२२८०२०९
९२९८९०
३२८८५४
२८५६०९
७०६७५३

विस्तृत जानकारीका लागि