प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मत परिणामपार्टी मत
३१७३४९४
३१२८३८९
१३०३७२१
४७२२५४
४७०२०१
९९६६८५

विस्तृत जानकारीका लागि