CPN-UML
123 Wins / 3 Leads
Nepali Congress
104 Wins / 0 Leads
Maoist Kendra
46 Wins / 0 Leads
Others
6 Wins / 0 Leads
Rastriya Prajatantra Party
1 Wins / 0 Leads
CPN-UML
135 Wins / 0 Leads
Nepali Congress
83 Wins / 3 Leads
Maoist Kendra
49 Wins / 0 Leads
Others
8 Wins / 0 Leads
Rastriya Prajatantra Party
5 Wins / 0 Leads
Kathmandu
 • Mayor
 • Bidhyasundar Shakya - 61560 votes
 • Rajuraj Joshi - 43537 votes

 • Deputy Mayor
 • Hariprabha Khadgi Shrestha - 55941 votes
 • Rajaram Shrestha - 33140 votes
Lalitpur
 • Mayor
 • Chiribabu Maharjan - 24642 votes
 • Hari Krishna Byanjankar - 24316 votes

 • Deputy Mayor
 • Geeta Satyal - 19819 votes
 • Shova Shakya - 14240 votes
Bharatpur
 • Mayor
 • Dewi Gyawali - 37516 votes
 • Renu Dahal - 35933 votes

 • Deputy Mayor
 • Parbati Shah - 39736 votes
 • Dibya Acharya - 34194 votes
Pokhara
 • Mayor
 • Man Bahadur GC - 60118 votes
 • Ramji Kunwar - 46416 votes

 • Deputy Mayor
 • Manju Devi Gurung - 56448 votes
 • Saraswati Gurung - 44338 votes